twitter facebook

Gymnasium Felisenum

Het Gymnasium Felisenum is een openbaar categoraal gymnasium. De school heeft een sterke regionale functie met, naast de gemeente Velsen als kerngebied, leerlingen uit Beverwijk en Heemskerk ten noorden van het Noordzeekanaal, en uit Spaarndam, Haarlem-Noord en Bloemendaal in het zuiden. Het Gymnasium Felisenum wil leerlingen opleiden voor verdere studie en voor het leven, en daartoe een vertrouwde en veilige sfeer bieden. De omvang van de school biedt door zijn menselijke maat de mogelijkheid daartoe.

Verscheidenheid is het belangrijkste kenmerk: in opvattingen, in ideeën en in achtergrond van leerlingen en leraren. Dat doet recht aan de individuele capaciteiten van leerlingen, leraren en alle anderen in de school. De leerlingen kunnen in wisselwerking met de docenten hun talenten op intellectueel, sociaal en creatief gebied maximaal ontplooien. Voorwaarden daarvoor zijn respect voor elkaar, openheid en uitwisseling van gedachten en ideeën. Het accent ligt op gelijkwaardigheid en democratisch denken, binnen het kader van de gezagsverhoudingen. Er is betrokkenheid, vrijblijvendheid wordt vermeden. De school streeft naar een veilig klimaat voor iedereen.

Website Gymnasium Felisenum

Gymnasium Felisenum
Van Hogendorplaan 2
1981 EE Velsen-Zuid‎