twitter facebook

Technisch College Velsen

Onze school biedt inspirerend, innovatief, kwalitatief goed beroepsonderwijs aan, in een kleinschalige veilige leeromgeving. De afgelopen zeven jaar hebben wij met elkaar en met behulp van externe experts ons eigen onderwijs onder de loep genomen. Dat is tot de dag van vandaag een continu en leerzaam proces geworden.

Wij hebben met elkaar vastgesteld dat wij, in het belang van onze leerlingen, het onderwijs en de begeleiding willen blijven verbeteren en aanpassen richting het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Mede daarom hebben wij een steeds betere samenwerking met het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs tot stand gebracht.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen graag naar school komen om te leren, dat ze zich zeker voelen en goed voorbereid zijn om hun eigen toekomst vorm te geven. De ontwikkeling van de leerlingen is het uitgangspunt in het onderwijs op onze school.

Onze school is een stabiele school met heldere uitgangspunten over normen en waarden.

Onze leerlingen zijn verder ook onderdeel van de organisatiestructuur. Dat wil zeggen dat naast het leerproces, de leerlingen een belangrijke rol hebben tijdens diverse activiteiten in en buiten de school.

Website Technisch College Velsen

Technisch College Velsen
Briniostraat 12
1971 HM  IJmuiden